เรียนต่อปริญญาโท ด้วยทุน ADB-Japan Scholarship จาก รัฐบาลญี่ปุ่น

มีทุน ป.โท ปี 2014 จากรัฐบาลญี่ปุ่น มอบให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  ให้แก่ผู้รับทุน อาทิ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆในชีวิตประจำวัน

 

v9uugcjy

 

ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี (บางสาขากำหนดไว้ 45ปี)
- จบการศึกษา ระดับ ป.ตรี แล้ว
- มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทุน อย่างน้อย 2 ปี
- มึสุขภาพสมบูรณ์ดี
- ยินยอมที่จะกลับประเทศตัวเอง หลังเรียนจบ

 

ADB---Japan-Scholarship

 

มีหลายสถาบันดังๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้
- International University of Japan
- Indian Institute of Technology, Delhi
- The University of Auckland
- Asian Institute of Management
- National University of Singapore
- Asian Institute of Technology
- East-West Center

 

สามารถตรวจสอบสถาบันทั้ง 27 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการได้ที่
www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/jsp-institutions

 

auckland

 

ผู้ที่จะรับทุนต้องลงชื่อกับมหาวิทยาลัยในรายชื่อก่อน โดยหลังจากผ่านการตอบรับเข้าเรียนแล้ว ให้มายื่นขอทุนกับหน่วยงานที่จัดการในภายหลังแทน

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีระยะเวลาในการรับทุนแตกต่างกันไป ดังนั้นต้องคอยตรวจสอบดีๆ นะครับ

” ติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.adb.org

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply