ม.มหิดล มีทุนการศึกษาหลายประเภทให้นักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ขาดทุนทรัพย์

มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมีทุนการศึกษาหลายประเภทสำหรับนักศึกษาเลยล่ะครับ

 

mahidol

 

ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
- ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนละ 50,000 บาท
- ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษามีความประพฤติดี ทุนละ 5,000-30,000 บาท
- ทุนดอกผลจากผู้บริจาค สำหรับนักเรียนเรียนดี

 

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นทุนจากหน่วยงานของรัฐ ธนาคาร บริษัท มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ และผู้บริจาคทั่วไป โดยการขอรับทุนสามารถติดตามประกาศได้จากฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

mahidol2

 

ประเภทที่ 3 ทุนฉุกเฉินของทางมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น บิดามารดาเสียชีวิต ไฟไหม้ ภัยพิบัติ สามารถติดต่อยังฝ่ายกิจการนักศึกษาในคณะที่สังกัด

 

ประเภทที่ 4 เงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาขาดแคลน
นักศึกษาที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน สามารถกู้ยืมเงินฉุกเฉินจากทางมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยชำระภายใน 6 เดือน

 

mahidol3

 

ถือเป็นข้อมูลดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นสถาบันแนวหน้าอีกแห่งหนึ่ง ใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทุนต่างๆในเว็บไซต์ www.orsa.mahidol.ac.th/main/ ได้เลยครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply