มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต รับโครงการผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 นี้

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นความเข้มแข็งของภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ซึ่งบัณฑิตที่จบมาก็จะมีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติได้

 

psu

 

สำหรับหลักสูตร จะเปิดรับใน 3 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริการและการท่องเที่ยว

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิเทศศึกษา

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

asean2

 

ขั้นตอนการสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ใบสมัคร และเอกสารประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/ แล้วส่งไปที่อีเมล์  phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

หรือจะสมัครได้ด้วยตนเองที่
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
โทรศัพท์   076-276050-1

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน 2556 ใครที่ยังหาที่เรียนไม่ได้แล้วอยากจะเรียนต่อ สามารถสมัครเข้าเรียนกันได้ด่วนเลยจ้า… ^^

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply