จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติหลายสาขา

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้จ้า

 

chula2

 

- สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์

- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา

 

ใครที่สนใจก็สามารถคลิกติดตามรายละเอียดของแต่ละสาขา เพื่อดูข้อมูล และขั้นตอนการสมัครได้เลยนะ… หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับชาว WeGoInter.com ทุกคนเลยล่ะจ้า…

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply