รับตรงสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตอนนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 20 คน

 

ku1

 

ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
– มีความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และมีทักษะด้านภาษา วรรณคดี

 

สำหรับใครที่สนใจ ก็สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบนี้ เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร โดยจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 10 เมษายน 2556 นี้ครับ…

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply