การรถไฟแห่งประเทศไทย รับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นใหม่ ถึง 27 มีนาคมนี้!!

ตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ปวช. เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

railway

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร ประกอบไปด้วยสาขาต่างๆดังนี้

สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
- สาขางานเครื่องกลเรือ
- สาขางานเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 

สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขางานโยธา
- สาขางานสำรวจ

 

สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 

สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานประชาสัมพันธ์
- สาขางานภาษาต่างประเทศ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดเอาไว้ว่า…
- จบการศึกษาชั้น ปวช. ด้วยผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
- อายุระหว่าง 18-25 ปี
- ส่วนสูงอย่างน้อย 160 ซม. น้ำหนักอย่างน้อย 45 กก. และส่วนสูงลบน้ำหนักต้องไม่เกิน 100
- พ้นจากภาระทางทหาร

 

การสมัครเปิดตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 มีนาคมนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ดาวน์โหลดเอกสาร หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/auction/declare/declareMain.asp?Num=80 ได้เลยครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply