เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำความรู้จักกับประเทศสหรัฐอเมริกา…

สหรัฐอเมริกา (United States of America) ถือเป็นประเทศขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ในปัจจุบันคาดว่ามีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านคน โดยแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีอิสระในการปกครองตนเอง แต่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง

ประกอบไปด้วยรัฐในแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้น 48 รัฐ และ Alaska กับ Hawaii ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่

 

usa

สำหรับใครที่สนใจจะดูเรื่องนี้เพิ่มเติม ลองเข้าไปดูบทความ การแบ่งภูมิภาคทั้ง 6 ภาคในสหรัฐอเมริกา และ การแบ่งเขตเวลาต่างๆในสหรัฐอเมริกา เนื่่องจากประเทศมีขนาดใหญ่เลยต้องมีเขตเวลาของแต่ละพื้นที่นั่นเอง….

 

 

ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากแบ่งการปกครองเป็นรัฐ แต่ละรัฐจึงมีนโยบายการศึกษาของตนเองที่แตกต่างกันไป โดยไม่ต้องขึ้นกับรัฐบาลกลาง แต่ก็ยังมีการศึกษาภาคบังคับที่กำหนดเอาไว้ว่าเด็กทุกคนที่มีสัญชาติอเมริกัน จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐ จนกระทั่งจบเกรด 12 (ระดับมัธยมปลาย)

เพราะฉะนั้น ถ้านักศึกษาต่างชาติต้องการไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา จะสามารถเลือกเรียนได้ในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น (ยกเว้นนักเรียนที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบางโครงการ สามารถใช้สิทธิเรียนโรงเรียนรัฐได้)

 

us-education

 

การแบ่งระดับการศึกษา

ระดับอนุบาล ( Kindergarten)
ระดับอนุบาลของสหรัฐอเมริกา ไม่ได้อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ นั่นหมายถึงว่าใครจะเรียนก็ได้ หรือจะไม่เข้าเรียนก็ได้นั่นเอง สามารถข้ามไประดับต่อไปได้เลย

 

ระดับประถมศึกษา (Elementary School)
ระดับประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับ ที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่าน โดยมีระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 6 ปีเหมือนของไทยเราเลยครับ ตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 6

 

ระดับมัธยมศึกษา(Secondary School)
โรงเรียนมัธยม ก็เป็นหลักสูตรภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
- โรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนเอกชน 3 รูปแบบ
Independent School หรือ Prep. School เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค
Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ

 

ระดับอุดมศึกษา จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ 4 รูปแบบ ได้แก่

- Junior College คือหลักสูตร 2 ปี จะรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ซึ่งบางแห่งสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัยได้

- College หรือวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งบางแห่งก็เปิดสอนถึงปริญญาโทด้วย

- University มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญาเอก 4 ปี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของไทย

- Institute หรือสถาบันวิชาชีพขั้นสูง จะสอนเฉพาะทางเช่น แพทย์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดสอนตั้งแต่ 3-8 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

 

ที่มา: เรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กๆจะดีกว่าที่ไทยไหม?? เรามาทำความรู้จักระบบการศึกษา USA กันก่อน…

us-education2

 

 

การเปิดเทอม-ปิดเทอม ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยปกติแล้ว การปิดเทอมและเปิดเทอมในสหรัฐอเมริกา จะมีที่นิยมใช้กันอยู่ 4 แบบ แต่หลักๆจะเป็นแบบแรกเกือบทั้งหมด ยังไงก็ตามเราลองมาศึกษาทุกๆรูปแบบกันไว้เลยครับ

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Semester

ระบบนี้นิยมใช้กันมากที่สุด จะแบ่งการภาคการศึกษาออกเป็น 2 Semester หรือ 2 เทอมเหมือนบ้านเรา และอาจจะมีภาค Summer อีก 1 ภาค หลังจากปิดการศึกษาแบบปกติไปแล้ว ประกอบไปด้วย

Fall Semester     ตั้งแต่เดือนกันยายน    ถึงเดือนธันวาคม (จากนั้นก็ปิดช่วงคริสมาสต์ ปีใหม่ และฤดูหนาว)
Spring Semester     ตั้งแต่เดือนมกราคม    ถึงเดือนพฤษภาคม
Summer Session     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึงเดือนสิงหาคม (ช่วงฤดูร้อนของที่นู่นคือช่วงนี้จ้า)

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Quarter

จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 เทอมเท่าๆกัน โดยแต่ละเทอมจะเรียนอยู่ประมาณ 11-12 สัปดาห์ เรียกว่าเกือบ 3 เดือน วนไปจนครบปีเลยล่ะ

Fall Quarter     ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน  ถึงเดือนธันวาคม
Winter Quarter     ตั้งแต่เดือนมกราคม     ถึงกลางเดือนมีนาคม
Spring Quarter     ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน
Summer Quarter     ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Trimester

ระบบนี้ใช้ไม่ค่อยแพร่หลายเหมือน 2 ระบบข้างบนนะ โดยจะแบ่งการเปิดเทอมออกเป็นเทอมละประมาณ 15 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เทอมต่อปี สถาบันดังๆที่ใช้ระบบนี้ก็เช่นที่ University of Michigan นั่นเอง

 

ระบบเปิดเทอมแบบ 4-1-4

ระบบนี้ก็พบเห็นได้น้อยมาก อาจจะเปิดในบางหลักสูตรหรือบางคณะ ของบางมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดเรียนเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน 2 เทอม พร้อมกับช่วงฝึกงานอีก 1 เดือน ปกติจะอยู่ในเดือนมกราคม

สถาบันที่ใช้ระบบนี้ก็เช่น Massachusetts Institute of Technology และ Johns Hopkins University

 

ที่มา: มารู้จักระบบการเปิดปิดเทอมในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดีๆที่คนอยากเรียนนอกต้องเข้าใจ

university-semester-usa

 

 

การสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 

การสมัครเรียนต่อปริญญาตรี

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกว่า 5,000 แห่ง นั่นทำให้การสมัครเข้าเรียนนั้นเราอาจจะเลือกได้อย่างยากลำบาก แต่ขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนว่าต้องการเรียนต่อเมืองไหน? มหาวิทยาลัยอะไร? หรือหลักสูตรไหน? ซึ่งสามารถค้นข้อมูลในเว็บนี้ได้ก่อนนะครับ

 

หลังจากเราวางแผนได้แล้วว่าจะเรียนที่ไหน ก็ต้องเตรียมตัวสมัคร แนะนำว่าควรสมัครก่อนมหาวิทยาลัยเปิดเทอมประมาณ 12-15 เดือน ซึ่งปกติแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกำหนดการณ์รับสมัครต่างกัน (ส่วนใหญ่ช่วงปลายปี)

แนะนำให้น้องๆสอบถามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สามารถอีเมล์ถามเจ้าหน้าที่ได้… และไม่ต้องกลัวนะครับ เค้าพร้อมยินดีตอบเราทุกคำถามเลย ^^

 

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอมเริกา ที่ขาดไม่ได้มี 2 อย่างก็คือ
- ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (คะแนนสอบจะเก็บไว้ได้ 2 ปี)
- ผลสอบ SAT (คล้ายๆกับการสอบ O-net, GAT PAT หรือเก็บคะแนนแอดมิชชันของบ้านเรานี่แหละครับ)

 

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารอื่นๆให้พร้อม ตัวอย่างเช่น
- ใบสมัคร
- ผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
- จดหมายแนะนำตัวของเรา
- เกียรติประวัติที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเรา ใครเป็นนักกีฬาระดับชาติ ใครเคยแข่งอะไรทางวิชาการ คณิตศาสตร์โอลิมปิค หรืออะไรพวกนี้ขนมาให้หมดเลย
- จดหมายแนะนำ ให้อาจารย์ของเราเขียนให้ 2 คน คนละฉบับ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้พิจารณาด้วย
- สมุดบัญชีพ่อแม่ ข้อนี้หลายคนอาจจะงง แต่มหาวิทยาลัยเอกชนในอเมริกาหลายแห่ง ก็มีโควต้าพิเศษให้ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ใครพ่อแม่รวยก็มีโอกาสสอบเข้ามากขึ้น

 

หลังจากยื่นใบสมัครไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาความสามารถ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆของเรา หลังจากนั้นอาจจะนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ และจะประกาศผลตอบรับมาให้่เราประมาณ 1-2 เดือนภายหลังการสัมภาษณ์นั่นเองล่ะ

 

graduation

 

การสมัครเรียนต่อปริญญาโท

การสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะคล้ายคลึงกับการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพียงจะต่างกันตรงที่คราวนี้ต้องใช้วุฒิปริญญาตรีแทนวุฒิมัธยมปลาย นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้คะแนน SAT อีกแล้ว แต่มีคะแนนอื่นๆเข้ามาแทน ได้แก่

- ผลคะแนนสอบ GRE (Graduate Record Examination) เป็นการสอบวัดเชาว์ความรู้ เพื่อเรียนต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี
- ผลคะแนนสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะเรียนต่อในสาขาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

เอกสารอื่นๆนั้นก็จะเหมือนกับการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบไปด้วย
- ใบสมัคร
- ผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
- จดหมายแนะนำตัวของเรา
- เกียรติประวัติที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเรา ใครเป็นนักกีฬาระดับชาติ ใครเคยแข่งอะไรทางวิชาการ คณิตศาสตร์โอลิมปิค หรืออะไรพวกนี้ขนมาให้หมดเลย
- จดหมายแนะนำ ให้อาจารย์ของเราเขียนให้ 2 คน คนละฉบับ
- ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (มหาวิทยาลัยไหนใช้เท่าไร ลองดูเลย)

 

graduation2

 

 

การขอ Visa นักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ประกอบไปด้วย
- Passport สำคัญที่สุด
- รูปถ่ายสำหรับขอวีซ่าอเมริกา ขนาด 5×5 ซม. ซึ่งร้านถ่ายรูปส่วนใหญ่จะรู้ดีครับว่าเป็นแบบไหน
- เอกสาร I-20 ที่ออกโดยสถาบันที่เราจะเข้าเรียน
- แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนอเมริกา DS160
- ใบเสร็จค่า SEVIS Fee
- ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ใบนัดวันจองสัมภาษณ์วีซ่า
- เอกสารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการเงิน ประวัติการทำงาน เตรียมไว้ให้พร้อมนะ

ส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอเมริกา จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่า SEVIS Fee (เป็นค่าระบบการทำข้อมูลนักเรียนต่างชาติ) ค่าจองวันสัมภาษณ์ รวมๆกัน

 

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา มีขั้นตอนดังนี้

- การจองสัมภาษณ์วีซ่า สามารถทำได้ 2 วิธี คือการจองผ่านทางเว็บไซต์ และจองผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งแนะนำว่าจองผ่านทางเว็บไซต์จะสะดวกและประหยัดกว่า เนื่องจากหากจองผ่านเว็บไซต์จะเสียค่า PIN เพื่อเข้าระบบเพียงแค่ $12 หากจองผ่านโทรศัพท์จะเสียมากถึง $20

- จองผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com

- การเลือกสถานที่สอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ

 

ที่มา: เคลียร์ข้อสงสัย สมัครวีซ่านักเรียน USA ต้องเตรียมเอกสาร-เตรียมเงิน ยังไงบ้าง!?

student-visa-usa

 

 

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

รวมเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถคลิกไล่ดูกันไปได้ทีละเรื่องเลยนะครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยแนะแนวทางได้ไม่มากก็น้อย แล้วทีมงานเราจะหามาอัพเดทกันตลอดเลยครับ ^^

 

แนะนำที่เรียนในสหรัฐอเมริกา

- จัดให้เต็มๆ 61 รายชื่อสถาบันใน USA ที่ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีแบบเต็มจำนวน !!

- อยากประหยัดงบมาดูเลย… 10 มหาวิทยาลัย USA ที่ค่าหอพักนักศึกษาถูกที่สุด

- แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยน่าเรียนใน USA สำหรับคนที่ชอบความหนาวและหิมะ

- มารู้จักนักเรียนนายร้อยสหรัฐ จากโรงเรียนทหาร West Point จะหล่อสู้นายร้อยไทยได้ไหม…

- เรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กๆจะดีกว่าที่ไทยไหม?? เรามาทำความรู้จักระบบการศึกษา USA กันก่อน…

- 10 มหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

- ใครอยากเรียนต่อเมือง Boston สหรัฐอเมริกา มาชมมหาวิทยาลัยดังที่น่าสนใจเลย…

- อยากรู้กันไหม… เงินทุกบาทที่เราจ่ายค่าเทอม มหาวิทยาลัยเอาไปทำอะไรบ้าง !?

- 10 เทคนิคเขียนเรียงความ ให้ได้เรียนต่อมหาลัยชั้นนำ พร้อมรับทุนการศึกษา

- ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอเมริกา จัดอันดับ 10 มหาลัย USA ด้านเทคโนโลยี ผลก็คือ….

- 10 อันดับหอพักนักศึกษา ราคาแพงที่สุดใน USA นักศึกษาเห็นแล้วซีดเลย!!

- เปรียบเทียบ 4 ข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนต่อในเมืองใหญ่ ว่าเหมาะกับเราหรือไม่!!

- แนะนำ 4 มหาวิทยาลัยดังน่าเรียนใน New York City เมืองที่หลายคนใฝ่ฝัน

- ผลโหวตนักเดินทาง จัดอันดับ 10 สุดยอดสนามบินใน USA มาดูว่าจะเป็นที่ไหน…

- มาดูเว็บต่างชาติ จัดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยออกแบบห่วยแตกที่สุดใน USA

- ไปแล้วไม่กลัวเหงา… 10 มหาลัยใน USA ที่มีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติมากที่สุด

- มาดูเคล็ดลับดีๆ… เมื่อมีปัญหากับรูมเมท จะแก้ปัญหาและปรับความเข้าใจอย่างไร

- จัดอันดับ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใครอยากเรียนต้องดู…

- แนะนำ 10 อันดับสุดยอดหลักสูตรออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อย่างสบายๆ

- อยากจบมาแล้วมีธุรกิจประสบความสำเร็จ ต้องไปเรียนมหาวิทยาไหนมาดูเลย…

- อยากรู้ไหมว่า… เรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก ต้องเสียค่าเล่าเรียนเท่าไรบ้าง !??

- อยากได้ทุนต้องดู… 10 สถาบันดังในอเมริกา ที่มอบทุนเรียนต่อให้นักศึกษามากที่สุด

- แนะนำ 11 สาชาวิชาสุด Hot!! ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันและอนาคต

- อยากได้ทุนห้ามพลาด…. 5 มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

- เด็กมัธยมในสหรัฐอเมริกา เค้าเรียนอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะพาไปดู….

- Sho Yano เด็กหนุ่มอัจฉริยะ นายแพทย์อายุน้อยที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก้

- 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกา บรรยากาศดีน่าไปเรียน

- ใช้ชีวิตอย่างไร…. จึงจะรอดจากชีวิตปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย !!??

- Stanford University มหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคต

- จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัย USA ที่ดีที่สุด ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการบิน

- 10 อันดับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA ที่ดีสุดในสหรัฐอเมริกา… มาชมกันเลย

- Yahoo เปิดเผยข้อมูล สาขาวิชาไหนเรียนจบมาแล้ว โอกาสตกงานเกิน 10%

- อยากให้รู้จัก Berry College สถาบันที่ได้รับยกย่อง ว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก !!

- แนะนำ 7 แนวทางดีๆ สำหรับคนงบน้อย ให้เก็บเงินไปเรียนต่อต่างแดนได้

- จัดอันดับ 10 หลักสูตรปริญญาโทไฟแนนซ์ ในสหรัฐอเมริกา เป็นที่ไหนมาดูกัน..!!

- เรียนแล้วไม่คุ้ม!! 8 สาขาวิชาที่ไม่คุ้มค่ากับการเรียน ในสหรัฐอเมริกา

- ชีวิตแสนเศร้าของ James Meredith นักศึกษาผิวดำคนแรก ในประวัติศาสตร์อเมริกา

- เหตุผล 8 ข้อ ที่เราไม่ควรเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ มาอ่านกันไว้เลย…

- เรียนที่ไหนดี… มาดู 10 อันดับรัฐใน USA ที่มีนักศึกษาปี 1 มากที่สุดกันเลย

- เปรียบเทียบ 4 ประเทศดัง เรียนภาษาอังกฤษประเทศไหนดีที่สุด มาชมเลย….

- แนะนำ ‘โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน’ ที่น่าสนใจ ให้น้องๆมัธยมได้ไปต่างแดน

- เรียนอะไรดี!? พบกับ 7 หลักสูตรที่คุ้มค่ากับการเรียนมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

- เรียนต่อมหาลัยระดับท็อปใน USA มีค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง… วันนี้เรามีคำตอบ

- เหตุผล 7 ข้อ ว่าทำไมการเรียนมหาวิทยาลัยใน USA จึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าๆ

- แนะนำ 4 เทคนิคการเก็บเงินสำหรับคนงบน้อย ที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

- ผลสำรวจพบนักเรียน USA แค่ 10% ที่ตั้งใจเรียน ที่เหลือ 90% ทำอะไรกันบ้างมาดู

- สาขาไหนมาแรง… รู้เลย!! เผย 9 หลักสูตร ที่ฮิตสุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้

- เผยรายชื่อสาขาวิชา ‘จบมาแล้ว ได้งานแน่นอน’ 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

- เผย 10 รายชื่อสาขาวิชา ‘จบมาแล้ว ไม่มีงานทำ’ มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

- ทำความรู้จักกับ ‘ทุนเรียนต่อต่างประเทศ’ ทั้งหมด 4 ประเภท ว่ามีอะไรกันบ้าง… ?

- เรื่องที่อยู่เรื่องใหญ่…!! เทคนิคในการเลือกหอพักในต่างแดน รู้ไว้ก่อนน้ำตาตก

 

การใช้ชีวิต-ทำงานในสหรัฐอเมริกา

- เตือนภัย 7 ย่านอันตรายในเมืองใหญ่ของ USA ที่คนไทยควรหลีกเลี่ยง !!

- Forbes จัดอันดับ 10 สาขาอาชีพด้านสุขภาพที่กำลังมาแรง-รายได้ดี ในสหรัฐอเมริกา

- เปิดเผยให้รู้เลย 12 สาขาวิชาที่จบมาแล้วโอกาสตกงานมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

- 10 สิ่งที่นักเรียนมักจะทำผิดพลาด เมื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

- มาดูกฎหมายแปลกๆจากบางรัฐใน USA ที่จะทำให้คุณ อึ้ง!! ทึ่ง!! เสียว!!

- 5 เทคนิคทำเงินระหว่างเรียนต่างประเทศ โดยไม่ต้องทำงานพาร์ทไทม์แบบเดิมๆ

- 5 เทคนิคเจ๋งๆ ในการประหยัดเงิน เพื่อการเรียนต่างประเทศอย่างมีความสุข

- 10 อันดับ เมืองค่าครองชีพถูกที่สุดใน USA งานนี้ใครอยากไปห้ามพลาด !!

- 10 อาชีพใหม่สุด Hot!! ที่กำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกา น่าสนใจมากๆเลย

- ใน USA พูดภาษาอะไรกันบ้าง ลองมาดู 10 อันดับภาษาที่ใช้มากสุดในประเทศนี้เลย….

- Detroit เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กับอดีตที่รุ่งเรือง และอนาคตที่มืดมน

- เปิดเผยข้อมูล 6 อาชีพน่าสนใจ ทำรายได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท !!

- รู้จัก 7 อาชีพแห่งอนาคตในอเมริกา รายได้ดี แถมไม่ต้องมีใบปริญญา

- สุดยอด 6 บริษัทใหญ่… นักศึกษาอเมริกัน จบมาแล้วอยากทำงานด้วยที่สุดเลย

- เผยผลสำรวจ… 10 อาชีพไม่มีความสุขที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ระบบ Self Checkout ในห้างอเมริกา ลูกค้าซื้อของ-ยิงบาร์โค้ด-คิดเงิน-จ่ายเงินเอง

- ห้ามพลาด… 6 อันดับ อาชีพแห่งอนาคตปี 2020 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

- อนาคตสดใส!! 5 สาขาวิชา ที่นายจ้างใน USA อยากรับเข้าทำงานมากที่สุด

- อยากเรียนต่ออเมริกาต้องอ่าน… ความจริง 9 ข้อ ของรัฐ California ที่หลายคนไม่เคยรู้

- เปิดเผย 10 อาชีพที่มีความสุขที่สุดในสหรัฐอเมริกา เรียนด้านนี้ไม่มีผิดหวัง

 

การเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

- รู้ไว้รอดตายนะจ๊ะ!! 7 อันดับสนามบินปลอดภัยที่สุดใน USA มาดูกันเลย

- เที่ยวชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก… หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) !!!

- ครั้งเดียวในชีวิต….ต้องไป 5 อันดับเมืองที่คนไทยอยากไปที่สุด ในอเมริกา

- ชาวอเมริกันโหวต 7 สุดยอดสนามบินที่มีระบบรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยม ชมกันเลย

- ผลสำรวจผู้โดยสาร 10 อันดับสนามบินห่วยแตกใน USA จะมีที่ไหนบ้าง !?

- ใครจะไป USA ต้องดู…. 5 สุดยอดอันดับสายการบินบริการยอดเยี่ยม ในทวีปอเมริกา

- ทำไมคนอเมริกัน ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งที่ราคาพอๆกับเครื่องบิน !?

- ไขข้อข้องใจ การแบ่งเขตเวลา Time Zone ในสหรัฐอเมริกา อ่านทีเดียวรู้เรื่องเลย

- ทำความรู้จัก 6 ภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา ใครอยากจะไปห้ามพลาด

- อยากเรียนต่อ USA…. มาดู 10 อันดับ รัฐที่อากาศดีที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

 

ปัญหาเรื่อง Visa สหรัฐอเมริกา

- เคลียร์ข้อสงสัย สมัครวีซ่านักเรียน USA ต้องเตรียมเอกสาร-เตรียมเงิน ยังไงบ้าง!?

- รายชื่อของที่ห้ามนำเข้าสหรัฐอเมริกา รู้เอาไว้จะได้ไม่ต้องโดนยึด…!!

- โดนปฏิเสธวีซ่า ต้องทำอย่างไร..!? อ่านเอาไว้จะได้ไม่พลาด และแก้ปัญหาได้